G Series

LG G7 ONE (6)

LG G7 PLUS (4)

LG G8 THINQ (14)

LG G8S THINQ (2)

LG G8X THINQ (12)

LG G9 VELVET (16)

LG G7 THINQ (14)

LG G6 (18)

LG G5 (14)

LG G2 (3)

LG G3 (16)

LG G4 (11)